Glossaries

Term Definition
Heren XVII

The VOC consisted of six Chambers (Kamers) in port cities: Amsterdam, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Middelburg and Hoorn. Delegates of these chambers convened as the Heeren XVII (the Lords Seventeen). They were selected from the bewindhebber-class of shareholders.

De VOC bestond uit zes Kamers van de havensteden Amsterdam, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Middelburg en Hoorn. Afgevaardigden van deze kamers kwamen bijeen als de Heeren XVII. Zij werden geselecteerd uit de bewindvoerders-klasse van aandeelhouders.

Synonyms: Lords Seventeen

About Us

Shared Cemeteries is all about (former Dutch) funerary heritage all over the world and is a non-profit partnership committed to sharing knowledge and information.

Newsletter