Glossaries

Term Definition
book

A book on a grave usually refers to the Bible. As the book of life, the Bible is a common symbol on the tombs of pastors. The book is often depicted in its entirety, sometimes on a desk. The material used for the books is often marble. Sometimes a single page is also depicted, with psalm text or epitaph. A fold in a page or a bookmark usually indicates that the person has died suddenly.

Nederlands:

Een boek op een graf verwijst meestal naar de bijbel. Als het boek des levens is de bijbel een vaak voorkomend symbool op de graven van dominees. Vaak is het boek in zijn geheel afgebeeld, soms op een lessenaar gelegen. Het materiaal dat voor de boeken gebruikt is, is vaak marmer. Soms wordt er ook een enkele bladzijde afgebeeld, met psalmtekst of grafschrift. Een vouw in een bladzijde of een boeklegger geeft meestal aan dat de persoon plotseling is overleden.

Synonyms: boek

About Us

Shared Cemeteries is all about (former Dutch) funerary heritage all over the world and is a non-profit partnership committed to sharing knowledge and information.

Newsletter