Glossaries

Term Main definition
flower

The flower represents the soul. Flowers open their hearts to the sunlight, just as a person opens his soul to God. In neutral terms, flowers symbolize vitality and joie de vivre, the end of winter and the victory over death. In Christian symbolism, the upward-opening calyx is a reference to receiving God's gifts, the joy of nature in paradise, but also the transience of all earthly beauty that can only be lasting in the garden of heaven. The old custom of digging in gardens or planting them with flowers is related to this.

Flowers symbolize both joie de vivre and transience. For example, the Bible reads: “As for man, his days are as grass; as a flower of the field, so he flourisheth. For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more." (Psalm 103: 15-16 (KJ)).

Nederlands

De bloem staat voor de ziel. Bloemen openen hun hart naar het zonlicht, zoals ook een mens zijn ziel opent voor God.

Neutraal gezien symboliseren bloemen levenskracht en levensvreugde, het einde van de winter en de zege over de dood. In de christelijke symboliek is de naar boven geopende bloemkelk een verwijzing naar het ontvangen van Gods gaven, van de vreugde over de natuur in het paradijs, maar ook van de vergankelijkheid van alle aardse schoonheid die pas in de tuin des hemels duurzaam kan zijn. Het oude gebruik om graven in tuinen aan te leggen of ze met bloemen te beplanten houdt daarmee verband.

Bloemen symboliseren zowel levensvreugde als vergankelijkheid. Zo leest men in de bijbel: 'Want de mens - als gras zijn zijn dagen, hij bloeit als de bloem op het veld; gaat de wind erover - verdwenen, en de plek heeft geen weet meer van hem'. (Psalm 103: 15-16).

Synonyms: bloem