Glossaries

Term Definition
factorij

Trading post. Factories were then established by chartered companies such as the Dutch East India Company (VOC), founded in 1602, and the Dutch West India Company (WIC), founded in 1621. These factories provided for the exchange of products among European companies, local populations, and the colonies that often started as a factory with warehouses. Usually these factories had larger warehouses to fit the products resulting from the increasing agricultural development of colonies, which were boosted in the New World by the Atlantic slave trade.

Nederlands:

Handelspost. Factorijen werden vervolgens opgericht door zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 1602, en de West-Indische Compagnie (WIC), opgericht in 1621. Deze facatorijen zorgden voor de uitwisseling van producten tussen Europese bedrijven, lokale bevolking , en de koloniën die vaak begonnen als een factorij met pakhuizen. Meestal hadden deze factorijen grotere magazijnen om de producten te passen die het gevolg waren van de toenemende landbouwontwikkeling van koloniën, die in de Nieuwe Wereld werden gestimuleerd door de Atlantische slavenhandel.

Synonyms: comptoir,factory

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief