Skip to main content

Glossaries

Term Definition
dagboeken

Also dagregisters. Diary or register in which the most important events were kept by the chief factor.

Nederlands:

Ook wel dagregisters. Register waarin door het opperhoofd de belangrijkste gebeurtenissen werden bijgehouden.

Synonyms: dagregisters