Cemetery Articles

All Stories

The first Dutch burials in Paramaribo

Articles: Fort Zeelandia - Binnenfort

The death rate among Europeans was high in the tropics. The Briton Stedman was employed by the Republic as captain of a corps of volunteers sent to Suriname to quell an uprising of runaway slaves. In 1773 he was in Paramaribo and wrote the following:

Op deezen tijd woedden ‘er veele ziekten onder ons scheepsvolk; bijna elken dag wierden ‘er viif of zes matroozen van de koopvaardij-schepen begraaven. Het lot van deeze soort van mensen is in dit land over het algemeen zeer slegt; […] Zij stillen hunnen honger met enige bananen en pisangs, eeten oranjen en drinken water, hetgeen hen welhaast van alle kwaad verlost, door hen naar de eeuwigheid te zenden. Duizenden worden op deeze wijze in het graf gestort, die, volgens den gewoonen loop hunnes levens, nog veele jaaren zouden hebben kunnen tellen[1]

William Blake after John Gabriel Stedman Narrative of a Five Years, detail (publiek domein)
Write comment (0 Comments)

About Us

Shared Cemeteries is all about (former Dutch) funerary heritage all over the world and is a non-profit partnership committed to sharing knowledge and information.

Newsletter