Skip to main content

Glossaries

Term Definition
opperkoopman

Takes care of all merchandise. Usually the same person as the Opperhoofd. Supreme authority aboard a VOC ship (until 1742).

Nederlands:

Draagt zorg voor alle koopwaar. Doorgaans dezelfde persoon als opperhoofd. Hoogste gezag aan boord van een VOC-schip (tot 1742).