Skip to main content

Glossaries

Term Definition
tree

Jodensavanne Tree

In Christian iconography the tree is a symbol of the life, and its progression through the annual cycle points to life, death and resurrection. The cross of Christ would later have been made from the wood of the 'tree of knowledge' in paradise, which henceforth became the 'tree of life' for believers. The Tree of Life on a tomb symbolizes the ending of life. Sometimes cut down, including ax, referring to a life cut short too young.

Nederlands:

In de christelijke iconografie is de boom symbool voor het door God gewilde leven, en zijn doorlopen van de jaarlijkse cyclus wijst op leven, dood en verrijzenis. Uit het hout van de 'boom der kennis' in het paradijs zou later het kruis van Christus zijn getimmerd, dat voor de gelovigen voortaan tot 'boom des levens' werd. De levensboom op een grafmonument symboliseert het beëindigende leven. Soms omgehakt, inclusief bijl, verwijzend naar het te jong afgebroken leven.

Synonyms: boom