Skip to main content

Over ons

SharedCemeteries.net is een tweetalige portaal over funerair erfgoed in voormalige Nederlandse koloniën, posten en fortificaties wereldwijd. De portal is ontwikkeld door stichting Dodenakkers.nl met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds. Dodenakkers.nl is opgericht in 2001 en is een kenniscentrum voor Nederlands funerair erfgoed, zowel in het binnenland als het buitenland. De medewerkers variëren van erfgoedprofessionals gespecialiseerd in funerair erfgoed tot toegewijde vrijwilligers met een brede expertise. De stichting beheert een uitgebreide website met meer dan 800 artikelen over Nederlands funerair erfgoed.

Dodenakkers.nl is een partner van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als het gaat om funerair erfgoed binnen het Programma Internationale Erfgoedsamenwerking (voorheen Gedeeld Cultureel Erfgoed). De stichting is de afgelopen jaren betrokken bij adviezen over (voormalige) Nederlandse begraafplaatsen in onder meer Suriname, Japan, Indonesië en India. Ook heeft Dodenakkers.nl geadviseerd over Nederlandse begraafplaatsen in Italië, Turkije en Zuid-Afrika. 

Met de portal SharedCemeteries.net wil de stichting het gedeelde funerair erfgoed in het buitenland beter in kaart brengen, onderzoekers en betrokkenen de mogelijkheid geven kennis te delen en deze te presenteren aan een breed publiek.

SharedCemeteries.net is ‘werk in uitvoering’ en in december 2020 is in samenwerking met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname begonnen met het in kaart brengen van Suriname. Daarnaast is ook Japan beschikbaar.  In het voorjaar van 2021 volgen India en de Caraïbische eilanden. Later in 2021 zal gedeeld funerair erfgoed in ruim twintig andere landen worden toegevoegd.

De website biedt naast overzichten en artikelen per land of regio verschillende verklarende woordenlijsten, een aanklikbare wereldkaart en een beeldbank. Verder wil de stichting met de portal voorzien in ondersteunende documentatie ten aanzien van beheer en behoud.

SharedCemeteries.net nodigt onderzoekers, historici, betrokkenen en geïnteresseerden van harte uit om samen te werken aan het in kaart brengen van dit bijzondere gedeelde erfgoed.

 

Ons netwerk

Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname

 

Prins Bernhard Cultuurfonds

  

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

stichting Dodenakkers.nl

 

 

 

 

  • Laatste update op .