Lopende projecten

Hier vind je een overzicht van de verschillende projecten waar leden van het netwerk SharedCemeteries.net momenteel bij betrokken zijn. Meer informatie is te vinden (of zal in een later stadium beschikbaar komen) op landen of regio pagina's.

Suriname

  • Platform Historische Begraafplaatsen. Het platform is een initiatief van het Surinaams Ministerie van Onderwijs en Cultuur en Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. De nieuwe organisatie moet dienen als een overlegorgaan waarbij voor alle betrokkenen de bescherming van het funerair erfgoed centraal staat. Meer informatie in het nieuwsbericht en later op de site.
  • Onderzoek Surinaamse begraafplaatsen. Doel is om het Surinaams funerair erfgoed in kaart te brengen. Resultaten van het onderzoek worden op SharedCemeteries.net gepresenteerd.
  • Onderzoek verdwenen begraafplaatsen Fort Zeelandia. Gedurende ruim 122 jaar zijn meer dan 100 personen, onder wie vele notabelen uit de koloniale geschiedenis van Suriname, begraven in en bij Fort Zeelandia.

India

  • Nagapattinam. Met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds wordt momenteel onder supervisie van INTACH een tweetal grafmonumenten gerestaureerd op de Nederlandse begraafplaats 'Karikop'. Een verslag volgt binnenkort.
  • Surat. De Indiase architect Kaanan Thakkar werkt momenteel aan een scriptie over de Nederlandse begraafplaats in Surat als onderdeel van de Advanced Masters in Conservation of Monuments and Sites aan het RLICC (KU Leuven), België. Meer informatie in het nieuwsbericht en later op de site. 

Zuid-Afrika

  • In Danielskuil is op grafmonumenten op de begraafplaats de overgang te zien van het Nederlands naar het Afrikaans via een soort tussenvorm. De begraafplaats laat mooi zien hoe lang de zogenaamde bruinmense in de Noord-Kaap bleven vasthouden aan de 'Evangelische Gezangen' van 1805, ook nadat Afrikaans officieel als taal erkend werd (1925) en nadat de eerste Afrikaanse Bijbelvertaling (1933) verscheen. Bart de Graaff doet onderzoek en brengt de grafmonumenten in kaart.

 


Afdrukken   E-mailadres