Skip to main content

Nieuws

Suriname - Namen uit het verleden

02 maart 2024

Op maandag 30 oktober 2023 is de aftrap gedaan van het publieksproject ‘Namen uit het verleden’, waarbij de graven en grafmonumenten van Surinamers die in de geschiedenis een belangrijke of bijzondere rol hebben vervuld, zullen worden geïnventariseerd. De start van het project werd gedaan tijdens de cursus ‘Funerair Erfgoed in Suriname’, georganiseerd door Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES). Nu er graven geruimd kunnen worden op de begraafplaatsen, dreigen graven van belangrijke Surinamers wellicht te verdwijnen. Omdat door ruimtegebrek op de begraafplaatsen niet alle graven bewaard kunnen worden, moet er goed gekeken worden of er geen erfgoed verloren gaat.

Suriname - Nominatie Jodensavanne World Heritage List

04 december 2022

Jodensavanne Archaeological Site in Suriname is formeel één van de twintig erfgoednominaties voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst in 2023. In juli 2023 komt het World Heritage Committee van UNESCO bijeen om te beslissen of de site definitief een plek krijgt op deze prestigieuze lijst.

Suriname - Documentatie grafmonumenten Coronie

01 juni 2022

Op donderdag 19 mei 2022 bracht een team van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), een werkbezoek aan het district Coronie om enkele historische graven op de plantage Bellevue te inspecteren en te documenteren. De aanleiding hiervoor is het bericht dat enkele oude graven op de plantage zouden zijn beschadigd ten gevolge van werkzaamheden aan de Oost-Westverbinding.

Suriname - Grote schoonmaak Nieuwe Oranjetuin

28 maart 2022

Op initiatief van de Districtscommissaris dhr. Ricardo Bhola, de hoogste bestuursambtenaar (Burgervader) van het district Paramaribo Noord-Oost, worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een gefaseerde schoonmaak van de overwoekerde begraafplaats Nieuwe Oranjetuin. Daarbij wordt ondersteuning verkregen van Johan Roozer van het Directoraat Cultuur en Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), een imker, de bijendienst van het Korps Brandweer, Openbaar Groen, de Bestuursdienst en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

Scriptie over de Nederlandse begraafplaats in Surat, India

21 februari 2022

In 2021 voltooide de Indiase studente Kaanan Thakkar haar Master of Science in Conservation of Monument and Sites aan de KU Leuven in België met een scriptie getiteld Bridging The Gap: Revival of a Former Dutch Cemetery in the Urban Fabric of Surat, India.

Vernieuwde website stichting Jodensavanne

17 april 2021

De Surinaamse Stichting Jodensavanne heeft haar vernieuwde website gelanceerd om het bijzondere Joodse erfgoed van de gemeenschappen nabij de Cassiporakreek en Jodensavanne onder de aandacht te brengen.

De twee nederzettingen zijn een bijzondere getuigenis van een Joodse beschaving binnen de Atlantische Sefardische diaspora die verdwenen is. Ze zijn gelegen in een bosrijkgebied te midden van inheems grondgebied, en met tal van fysieke overblijfselen. Deze plekken, opgericht in respectievelijk 1650 en 1680, vormden destijds de enige dorpen ter wereld die eigendom waren van, bestuurd werden en bewoond werden door Joden.

De Joodse gemeenschap van Jodensavanne heeft ongeveer 150 jaar gefunctioneerd, tot de eerste helft van de negentiende eeuw. In de vroege moderniteit was Suriname de thuisbasis van de grootste joodse gemeenschap in Amerika, met 1.500 inwoners op het hoogtepunt aan het einde van de achttiende eeuw, wat een kwart van de Joodse bevolking in Amerika vormde.