Nieuws

All Stories

Suriname - Namen uit het verleden

Maandag 30 oktober is de aftrap gedaan van het publieksproject ‘Namen uit het verleden’ waarbij de graven en grafmonumenten van Surinamers die in de geschiedenis een belangrijke of bijzondere rol hebben gespeeld, zullen worden geïnventariseerd. De start van het project werd gedaan tijdens de cursus ‘Funerair Erfgoed in Suriname’, georganiseerd door Stichting Gebouw Erfgoed Suriname (SGES).

Oud Lina's Rust
Schrijf reactie (0 Reacties)

Suriname - Jodensavanne Archaeological Site Werelderfgoed

Gelegen aan de dichtbeboste oevers van de Surinamerivier, is de archeologische vindplaats Jodensavanne in het noorden van Suriname een bezit dat vroege joodse kolonisatiepogingen in de Nieuwe Wereld illustreert. De Jodensavanne-nederzetting, gesticht in de jaren 1680, omvat de ruïnes van wat wordt beschouwd als de vroegste synagoge van architectonisch belang in Amerika, samen met begraafplaatsen, aanlegplaatsen voor boten en een militaire post. De Cassipora Creek begraafplaats is het overblijfsel van een oudere nederzetting gesticht in de jaren 1650. Gelegen te midden van inheems grondgebied, werden de nederzettingen bewoond, eigendom van en bestuurd door Joden die daar samen woonden met vrije en tot slaaf gemaakte personen van Afrikaanse afkomst. De nederzettingen kenden de meest uitgebreide regeling van voorrechten en immuniteiten die in de vroegmoderne Joodse wereld bekend waren.

Description is available under license CC-BY-SA IGO 3.0

Jodensavanne Cemetery
Schrijf reactie (0 Reacties)

Vernieuwde website stichting Jodensavanne

De Surinaamse Stichting Jodensavanne heeft haar vernieuwde website gelanceerd om het bijzondere Joodse erfgoed van de gemeenschappen nabij de Cassiporakreek en Jodensavanne onder de aandacht te brengen.

De twee nederzettingen zijn een bijzondere getuigenis van een Joodse beschaving binnen de Atlantische Sefardische diaspora die verdwenen is. Ze zijn gelegen in een bosrijkgebied te midden van inheems grondgebied, en met tal van fysieke overblijfselen. Deze plekken, opgericht in respectievelijk 1650 en 1680, vormden destijds de enige dorpen ter wereld die eigendom waren van, bestuurd werden en bewoond werden door Joden.

De Joodse gemeenschap van Jodensavanne heeft ongeveer 150 jaar gefunctioneerd, tot de eerste helft van de negentiende eeuw. In de vroege moderniteit was Suriname de thuisbasis van de grootste joodse gemeenschap in Amerika, met 1.500 inwoners op het hoogtepunt aan het einde van de achttiende eeuw, wat een kwart van de Joodse bevolking in Amerika vormde.

Website Stichting Jodensavanne
Schrijf reactie (0 Reacties)

Suriname - Documentatie grafmonumenten Coronie

Op donderdag 19 mei 2022 bracht een team van de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), een werkbezoek aan het district Coronie om enkele historische graven op de plantage Bellevue te inspecteren en te documenteren. De aanleiding hiervoor is het bericht dat enkele oude graven op de plantage zouden zijn beschadigd ten gevolge van werkzaamheden aan de Oost-Westverbinding.

Documentatie grafmonumenten Coronie
Schrijf reactie (0 Reacties)

Jodensavanne op YouTube

De Jodensavanne Foundation (Suriname) heeft op YouTube korte filmpjes van maximaal drie minuten geplaatst die laten zien wat de bijzondere waarde is van Jodensavanne, de langst gefunctioneerde autonome Joodse nederzetting in de America’s. Bestuursleden Harrold Sijlbing en Stephen Fokké nemen, samen met de jonge archeologen Sushmeeta Ganesh en Jovan Samson, de kijker mee in de geschiedenis van deze bijzondere plek in het Surinaamse regenwoud en het lopende onderzoek.

Afrikaans-Creoolse begraafplaats Jodensavanne
Schrijf reactie (0 Reacties)

Burial Grounds over Borders: online lezingen ICOMOS

Op 9 december zijn er bij ICOMOS Nederland online een aantal lezingen te volgen over (voormalig) Nederlands erfgoed in het buitenland. Bijwonen is gratis, maar registreren is wel nodig. De lezingen zijn Engelstalig.

---

Does conserving of these burial grounds over borders requires commitment from both Dutch and local stakeholders? And how have the meanings given to these burial grounds changed over the time?

We look forward to discuss this topic with our four speakers: René  ten Dam, Leon Bok, Johan Roozer and Nanette de Jong on 9 December 2020.
Please find the program below.

You can register by sending an e-mail to . After this you will receive additional information on how to participate in the Livecast (via Zoom). Please note that the event will be recorded. 

Nieuwe Oranjetuin (foto René ten Dam, 2017 CC-BY-NC-ND)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Suriname - Grote schoonmaak Nieuwe Oranjetuin

Op initiatief van de Districtscommissaris dhr. Ricardo Bhola, de hoogste bestuursambtenaar (Burgervader) van het district Paramaribo Noord-Oost, worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een gefaseerde schoonmaak van de overwoekerde begraafplaats Nieuwe Oranjetuin. Daarbij wordt ondersteuning verkregen van Johan Roozer van het Directoraat Cultuur en Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), een imker, de bijendienst van het Korps Brandweer, Openbaar Groen, de Bestuursdienst en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA).

Drone foto van de Nieuwe Oranjetuin (Stephen Fokké)
Schrijf reactie (1 Reacties)

Korte documentaire ‘Dutch Coromandal – Rise and fall’

Onafhankelijk filmmaker Ghouse Samadh werd geboren in Srinivasapuram in India, maar de liefde bracht hem naar Nederland. Zijn vaderland is in zijn hart gebleven en dan in het bijzonder het milieu en de geschiedenis. Een geschiedenis die Nederland deelt met India. Om zijn in Nederland geboren kinderen iets van zijn eigen jeugd en de gedeelde geschiedenis van Nederland en India mee te geven, maakte Samadh een documentaire over het Nederlandse erfgoed in India.

Still documentary
Schrijf reactie (0 Reacties)

India - Nagapattinam restauratie

In 2014 begon Hans Schiebroek met het financieren van de restauratie van de Karikop begraafplaats in de stad Nagapattinam in Tamil Nadu, India. In 2017 zijn stichting Dodenakkers.nl en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) door het Prins Bernard Cultuurfonds gevraagd om te adviseren over dit project. Samen met de Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) werd een workshop georganiseerd over de mogelijke restauratie van de grote tombe van Anthonia Steelant-Nilo en de obelisk van Adriana Mossel-Appels.

Helaas is de heer Schiebroek in 2018 overleden, waarna stichting Dodenakkers.nl zijn initiatief heeft overgenomen. Een restauratiearchitect, de heer Sakthi Murugan Rajendran, werd gevonden en Dr. S. Suresh van INTACH zou toezicht houden op het project. De financiering werd gedaan door het Prins Bernard Cultuur Fonds.

Nagapattinam
Schrijf reactie (0 Reacties)

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief