Begraafplaats Artikelen

All Stories

Artikelen: Church of Our Lady of Hope, Vypin

Vypin - Johan Hendrik Medeler

Trompetter in dienst van de VOC

In de winter van 1739 monsterde Johan Hendrik Medeler uit Braakel[i] aan op het schip Gaasperdam van de kamer Amsterdam om als trompetter naar Ceylon te varen. Onderkoopman Jacob Balde had meteen zijn handen vol aan zieke bemanningsleden die alsnog hun testament op wilden maken, maar ook met verklaringen van diverse opvarenden over het gedrag van de kwartiermeester Jacob Jansz Kerkemijer die op allerlei manieren het gewone en onnozele volk “met grote opgeblasenheit op zijn karakter” bedreigd, bedriegt, besteelt en mishandelt. De scheepsraad moest er aan te pas komen terwijl het schip in wanorde op een rede in Portugal lag[ii]. Kerkemeijer werd veroordeeld tot het gelaarsd[iii] worden en degradatie tot matroos voor negen gulden per maand. Van alle overleden bemanningsleden werden de bezittingen meteen geïnventariseerd en bij de mast verkocht. Johan Medeler kocht na het overlijden van de tweede meester op 7 mei 1739 zijn 8 “medicineese” boeken voor drie gulden.[iv] Een wonderlijke aanschaf voor een trompetter.

Vypin
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Isaac Pieterszn van Dielen en Lea de Kouter

Artikelen: St. Francis Church Kochi

Op 6 april 1663 liep de kleine Lea de Kouter samen met haar moeder naar de kajuit van een schip op de rede van Kaap de Goede Hoop. Er zou die ochtend een meisje gedoopt worden met de prachtige naam Virena en haar moeder zou het ten doop houden. [i] De dominee die het kindje zou dopen, Balthasar de Meter, was net uit Holland aangekomen en zou naar Indië doorvaren. Zij kwam juist uit Indië aan en zou naar het haar onbekende Holland doorreizen. Zouden ze elkaar bewust hebben gezien? Zou Lea zich hem herinneren toen ze, jaren later, op Cochin aankwam en zijn grafsteen in de kerk vond, zich er niet bewust dat ze al snel voor eeuwig samen in dezelfde kerk begraven zouden liggen?

Detail slab Lea de Kouter
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Johannes Wolff (1748-1815) and Catharina Sara Smit (1760-1820)

Veel aanwijzingen over wie er onder begraven liggen, geeft het grafmonument van de familie Wolff niet. Geen voornamen en zelfs de achternaam van de vrouw is niet met zekerheid bekend, noch de plaats waar ze geboren zijn. Ondanks dat ze op de Nederlandse begraafplaats begraven liggen, kan de naam net zo goed duiden op een Engelse, Belgische of Duitse afkomst.

Tomb of Wolff family (photo René ten Dam, 2020)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Adriaan Poolvliet (v.1736-1799)

Adriaan Poolvliet werd voor 1736 geboren in Cananor en is overleden op 10 september 1799 in Kochi. Zijn ouders waren de chirurgijn François Poolvliet van Cochin[i] en Francina Danzer.

Adriaan verloor al vroeg zijn moeder. In 1736 moest zijn vader François al het moederlijk erfdeel in de weeskas storten voor zijn nog jonge zonen Adriaan en Johannes.[ii] Voor zo ver bekend is zijn vader niet hertrouwd. Omdat Adriaan nog een periode zijn grootmoeder in huis had, is het niet ondenkbaar dat deze Ina Ringenkamp, ook al jong weduwe van François Poolvliet sr., al bij haar zoon in huis woonde. Omdat Francois jr. een groot deel van zijn leven doorbracht in Cananor onttrekt zich dat deels aan de administratie van Kochi.

Testament of Sara Harmensz (NA)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Jacob Krantz (1735-1787) and Maria de Rode (1771-1798)

Jacob Kraus van Edenburg, kapitein-luitenant en commandeur over de artillerie, werd geboren op 13 februari 1735 in Edenburg en overleed 26 januari 1787 in Kochi. Hij was gehuwd met Klara Elisabeth Schaak. Maria Elisabeth de Rode werd geboren 22 oktober 1771 en overleed op 10 januari 1798 in Tranquebar. Zij was gehuwd met Johan Casper Kautz en geadopteerd dochter van Jacob Krantz en Klara Elisabeth Schaak.

Overview of the Dutch Cemetery (photo René ten Dam, 2020)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Johannes van Blankenberg (1749-1794)

Johannes van Blankenberg werd geboren op 18 mei 1749 te Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen als zoon van Johanna Boone en Jannis van Blankenberg. In India huwde hij waarschijnlijk in 1779, op 30-jarige leeftijd, de veertien jarige Anna Helena Daimichen, dochter van Johan Andreas Daimichen en Pasquelle Lucas Smit. Zij kregen een dochter, Johanna Susanna, die in juli 1786 gedoopt werd te Kochi.

Grafmonument Johannes van Blankenberg (photo Leon Bok, 2020)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Daniel van der Sloot (1737-1807)

Daniel van der Sloot was de jongste van de tien kinderen van Abraham van der Sloot en Maria Weijns. Een precieze geboorte- of doopdatum is niet bekend, maar hij moet rond 1737 geboren zijn in Kochi en werd daar in juli 1807 begraven.

Abraham Abrahamszn van der Sloot was op 10 maart 1690 in Amsterdam gedoopt en kwam in 1711 als soldaat met de Wateringen naar Batavia (hedendaags Jakarta, Indonesië). Eenmaal aangekomen kon hij laten zien dat hij meer in zijn mars had. In 1716 kreeg hij een aanstelling als schoolmeester in Kochi en werd later ook aangesteld als koster.[i] Hij trouwde rond 1716 met Maria Weijns, die naar alle waarschijnlijkheid geboren was in Batavia. De zes zonen en vier dochters uit dit huwelijk kregen allemaal een goede opleiding en konden goed lezen, rekenen en schrijven. Ze bereikten

Overview of the Dutch Cemetery (photo René ten Dam, 2020)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Dorothea Lambertina Zeijsig (1774-1800)

De geboorte- en overlijdensdatum van Dorothea kennen we alleen van haar grafmonument op de Nederlandse begraafplaats in Kochi. Ze werd geboren 6 november 1774 en overleed op 10 november 1800. Ze was toen slechts 26 jaar en 4 dagen oud. Uit de fragmentarisch bewaarde doop- en trouwboeken van Kochi weten we dat ze in de loop van november 1774 gedoopt werd als dochter van Jeremias Zeijsig[i] en Cornelia Elisabeth van der Weijden. Als doopgetuigen traden op Jan Lambertus van Spall en Maria Margaretha Prins. Dorothea had een ouder zusje genaamd Cornelia Ernestina. Zij werd geboren en gedoopt in november of december 1770.[ii]

Grafmonument Dorothea Lambertina Zeijsig
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Overzicht van VOC-gerelateerde grafmonumenten op de Dutch Cemetery

Artikelen: Dutch Cemetery Kochi

In de afgelopen 130 jaar zijn er verschillende inventarisaties uitgevoerd op de Dutch Cemetery, waarvan Cotton's List of inscriptions on tomb and monuments in Madras (1905/1945) het meest bekende resultaat is. Cotton identificeerde echter niet alle monumenten als Nederlands, die in latere inventarissen wel zijn herkend. Sommige monumenten zijn daarentegen verdwenen of hun tekstplaat is niet meer leesbaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele inventarissen van de begraafplaats. En daarnaast wordt een visueel overzicht gepresenteerd van de grafmonumenten die aangetroffen zijn in 2020 door het gezamenlijke team van Dodenakkers.nl (René ten Dam) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Leon Bok en Nanette de Jong). Ook worden de twee eerder door Cotton geregistreerde monumenten en die van Singh genoemd, die alle drie niet door het 2020-team zijn gevonden.

Overzicht begraafplaats
Schrijf reactie (0 Reacties)

Fort Kochi - Jacob Bernard Weinsheimer (1745-1790)

Jacob Bernhard Weinsheimer werd geboren op 25 november 1745 in het Duitse Solsenheim en hij overleed op 1 maart 1790 in Kochi. Hij vertrok op 19 mei 1763 als soldaat met de Vrouwe Petronella van de kamer Enkhuizen als Jacob Bernard Weijns Heijmer van Sassenheim naar Colombo.[i] Op Ceylon maakte hij carrière en in januari 1781 werd hij overgeplaatst naar Kochi. Hij was in de bloei van zijn leven en leerde Wilhelmina van Harn kennen. Zo op het oog een aantrekkelijke partij, want zij was de dochter van Reinier van Harn, opperkoopman titulair, secunde en hoofdadministrateur van Mallabaar.[ii] Er kleefde echter een smetje aan deze jongedame en dat was dat haar ouders nooit getrouwd zijn. Haar moeder was de vrije vrouw Elizabeth van der Werff.

Fort Kochi - Jacob Bernard Weinsheimer (1745-1790)
Schrijf reactie (0 Reacties)

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief