Skip to main content

Onderzoek & projecten India

Scriptie over de Nederlandse begraafplaats in Surat. 2020 - heden

De Indiase architect Kaanan Thakkar werkt momenteel aan een scriptie over de Nederlandse begraafplaats in Surat als onderdeel van de Advanced Masters in Conservation of Monuments and Sites aan het RLICC (KU Leuven), België. Door middel van een specifiek casus van Surat in Gujarat, wil Kaanan Thakkar de culturele betekenis van de begraafplaats in de perceptie van lokale gemeenschappen als gedeeld erfgoed leren begrijpen, terwijl ook voortgebouwd wordt op verhalen die hun unieke transculturele architecturale en erfgoedkarakter verklaren en hun mogelijke integratie in het lokale stedelijke landschap als factor van duurzame ontwikkeling.

Richtlijnen voor het behoud van Nederlandse begraafplaatsen in India. 2020 - heden

(Dr.Suresh Sethuraman (INTACH), Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Dodenakkers.nl)

Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met projecten in Nagapattinam en Fort Kochi, wil het Nederlandse team van experts van de RCE en Dodenakkers aanbevelingen doen voor het herstel van oude Nederlandse begraafplaatsen in India. De publicatie gebeurt in nauwe samenwerking met INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage).

Herstel van de Nederlandse begraafplaats in Fort Kochi. 2020-2021

(Church of South India Fort Kochi, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Dodenakkers.nl)

Omdat de Nederlandse begraafplaats in Fort Kochi gesloten was, was dominee Shinu John Chacko van plan om de begraafplaats in 2019 open te stellen voor het publiek om iedereen kennis te laten maken met het gedeelde erfgoed van India en Nederland. Een gezamenlijk team van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting Dodenakkers.nl heeft een advies opgesteld en de begraafplaats geïnventariseerd.

Onderzoek Nederlandse begraafplaatsen. 2017 - heden

(Stichting Dodenakkers.nl)

In 2017 is Stichting Dodenakkers.nl een project gestart om de historische Nederlandse begraafplaatsen in India in kaart te brengen. De resultaten van hun onderzoek zullen worden gepresenteerd op SharedCemeteries.net.

Restauatie Karikop, Nagapattinam. 2017 - 2021

(Hans Schiebroek †, Prins Bernard Cultuurfonds, INTACH, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Dodenakkers.nl)

In 2014 begon Hans Schiebroek met het werven van fondsen voor de restauratie van de Karikop begraafplaats in Nagapattinam, Tamil Nadu. In 2017 zijn Stichting Dodenakkers.nl en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) door het Prins Bernard Cultuur Fonds gevraagd het project met advies te ondersteunen. Samen met de Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) werd een workshop georganiseerd over de mogelijke restauratie van de grote tombe van Anthonia Steelant-Nilo en de obelisk van Adriana Mossel-Appels. In januari 2020 bracht het Nederlandse team van Dodenakkers en de RCE weer een bezoek aan Nagapattinam. Samen met restauratiearchitect Sakthi Murugan en INTACH werden de details van de restauratie ter plaatse besproken. Begin 2021 is de restauratie afgerond.

 

 

  • Laatste update op .