Skip to main content

Onderzoek & projecten Suriname

Platform Historische Begraafplaatsen.  2020 - heden

(Johan Roozer, Stephen Fokké)

Het Platform Historische Begraafplaatsen is opgezet door Johan Roozer, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).

Met het platform is het de bedoeling om voorschriften voor het beheer van historische begraafplaatsen op te stellen alsook het conserveren van oude registers en documenten. Met regelmatig onderhoud worden de begraafplaatsen toegankelijker gemaakt voor mensen die de begraafplaatsen willen bezoeken. Er zullen opleidingen worden aangeboden om verhalen te vertellen over de bekende overledenen. Niet alleen de oude, niet gebruikte begraafplaatsen zullen in het platform worden opgenomen, maar ook de nog in gebruik zijnde begraafplaatsen waar prominente figuren begraven liggen. Ook de districten worden in dit platform meegenomen. Op de oude begraafplaatsen, zoals die van de directeuren te Mariënburg, zal er eerst een beheersorgaan aangesteld moeten worden. Het platform wordt een overlegorgaan waarbij voor alle betrokkenen de bescherming van het funerair erfgoed centraal staat. 

Onderzoek Surinaamse begraafplaatsen. 2017 - heden

(Stephen Fokké, René ten Dam)

In 2017 hebben Stephen Fokké en René ten Dam hun krachten gebundeld en sindsdien doen ze samen, vanuit Suriname en vanuit Nederland, onderzoek naar de rijke funeraire geschiedenis van Suriname. Het onderzoeksgebied betreft niet alleen het district Paramaribo, maar ook de andere districten. Resultaten van het onderzoek zullen geprestenteerd worden op SharedCemeteries.net.

Technische missie Nieuwe Oranjetuin Paramaribo. 2017

(René ten Dam, Leon Bok, Nanette de Jong)

De begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo is verbonden met de Nederlandse koloniale geschiedenis, een geschiedenis die Nederland deelt met Suriname. In dit rapport van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden context en historische waarden van deze begraafplaats geschetst, waarbij met hulp van een restauratievisie de potentie van dit funeraire erfgoed verder benut kan worden. Download het rapport via de website van de RCE.

Onderzoek verdwenen begraafplaatsen Fort Zeelandia. 2015 - heden

(Stephen Fokké)

Als militair verdedigingswerk heeft Fort Zeelandia een belangrijke rol gespeeld in de zeventiende- en achttiende-eeuwse koloniale geschiedenis van Suriname. Maar het is ook de plaats geweest waar voornamelijk, maar niet uitsluitend, hoge militairenen prominente personen uit de geschiedenis van Suriname werden begraven. Het opmerkelijke is dat het niet om één begraafplaats gaat, maar feitelijk om twee. In diverse archieven blijkt namelijk dat er personen werden begraven in zowel het binnenfort (binnen het eigenlijke stenen fort) als daar buiten (buiten het binnenfort, maar binnen de wallen van het fort). Van deze twee begraafplaatsen is heden ten dage nauwelijks wat over. Het mysterie rond de begraafplaatsen is, dat ze op geen enkele kaart of plattegrond van Paramaribo staan afgebeeld. Ook niet op detailkaarten van het Fort Zeelandiagebied of op oude prenten, terwijl de begraafplaatsen waarschijnlijk ruim 122 jaar in gebruik zijn geweest als laatste rustplaats van meer dan honderd personen,onder wie vele notabelen uit de koloniale geschiedenis van Suriname.

 

 

 

  • Laatste update op .