Hooghly - Rouwborden

Hooghly - Rouwborden
Artikelen: Hollandse kerk

In 1742 liet Jan Albert Sichterman, VOC-directeur van Bengalen, een klokkentoren bouwen op de oevers van de Hooghly, nadat hij eerder al had besloten de factorij te fortificeren. In 1767 liet George Lodewijk Vernet, de toenmalige directeur Bengalen, een achthoekige kerk aan de toren bouwen.

Bovenstaande handgekleurde foto is in 1851 gemaakt door Frederick Fiebig vanaf de rivierzijde. In 1864 ging de toren van de kerk bij een cycloon verloren.[1] De kerk is in 1988 afgebroken.[2]

Ondanks dat er in de Hollandse kerk van Chinsurah nooit begraven is, is de kerk interessant vanwege een veertiental rouwborden die in de kerk hebben gehangen. Het gebruik van rouwborden in kerken is afkomstig uit Nederland. Door een memoriebord op te hangen werd uiting gegeven aan de herinnering van de overledene. Aangezien in Nederland de zerken in de kerk gewoonlijk minder zichtbaar waren, kozen families van aanzien vaak voor een rouwbord dat op een prominente plaats in de kerk werd opgehangen. Ook als de overledene elders was begraven, fungeerde het rouwbord als memoriebord. Zo hing in de Nederlandse kerk in Chunsurah het rouwbord voor Tammeris Canter Visscher, die op de Nederlandse begraafplaats in Kasim Bazar ligt begraven. Een aantal rouwborden was waarschijnlijk afkomstig uit Fort Gustavus en na de bouw van de kerk in 1767 overgebracht.

In 1949 werden de rouwborden door de bisschop van Calcutta en dankzij bemiddeling van de toenmalige viceconsul der Nederlanden in India, P. de Josselin de Jong, geschonken aan het Rijksmuseum.

Twee van de rouwborden zijn sinds de registratie in 1974 spoorloos, waaronder het rouwbord voor Tammerus Canter Visscher.

 

Grafbord van Nicolaas Baukes (gestorven 1683), directeur van Bengalen (1681-83)Grafbord van Nicolaas Baukes (gestorven 1683), directeur van Bengalen (1681-83) (Rijksmuseum)

Grafbord van Boudewijn Versewel Faure (1734-70), directeur van Bengalen (1769-70)Grafbord van Boudewijn Versewel Faure (1734-70), directeur van Bengalen (1769-70) (Rijksmuseum)

Grafbord van George Lodewijk Vernet (1711-75), directeur van Bengalen (1763-69)Grafbord van George Lodewijk Vernet (1711-75), directeur van Bengalen (1763-69) (Rijksmuseum)

Noten

[1] English Church, Hooghly [The Old Dutch Church, Chinsura] British Library via: http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/e/019pho0000247s4u00022000.html [13-04-2021]

[2] Dr Oeendrila Lahiri, The Dutch in India & Chinsurah – A Historical Perspective, (Aishwarya Tipnis Architects, no year), p. 16 via issuu: https://issuu.com/aishwaryatipnisarchitects/docs/ata_final_paper_by_oeendrila_lahiri [13-04-2021]

 

Referentie: SC-IND-040

 


Afdrukken   E-mailadres

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief