Ik wil graag foto's en/of teksten gebruiken van de website. Moet ik daar toestemming voor vragen?

Informatie en onderzoeksmateriaal op de website is vrij beschikbaar op voorwaarde van bronvermelding. Het materiaal (incl. foto’s) is beschikbaar onder de Creative Commons licentie CC BY-NC-ND 4.0, tenzij anders aangegeven. Dat bekent dat u vrij bent op het werk te delen onder de volgende voorwaarden: 1) Naamsvermelding 2) NietCommercieel 3) GeenAfgeleideWerken. Meer informatie over CreativeCommons-licenties via https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl


Afdrukken   E-mailadres