Nieuws

SharedCemeteries.net lancering

Hollandsche Begraafplaats, Nagasaki (Foto, Leon Bok)

Persbericht

17 december 2020

SharedCemeteries.net
Een portal over gedeeld funerair erfgoed wereldwijd

Stichting Dodenakkers.nl lanceert de tweetalige website 'SharedCemeteries.net' (https://sharedcemeteries.net/nl/) over funerair erfgoed in voormalige Nederlandse koloniën, posten en fortificaties wereldwijd. Met de nieuwe portal SharedCemeteries.net wil de stichting het gedeelde funerair erfgoed in het buitenland beter in kaart brengen, onderzoekers en betrokkenen de mogelijkheid geven kennis te delen en deze te presenteren aan een breed publiek.

SharedCemeteries.net is ‘werk in uitvoering’ en in samenwerking met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname is begonnen met het in kaart brengen van het funerair erfgoed in Suriname. Daarnaast is ook Japan beschikbaar. In het voorjaar van 2021 volgen India en de Caraïbische eilanden. Later in 2021 zal het funerair erfgoed in nog eens ruim twintig andere landen worden toegevoegd.

De website biedt naast overzichten en artikelen per land of regio verschillende verklarende woordenlijsten, een aanklikbare wereldkaart en een beeldbank. Verder wil de stichting met de portal voorzien in ondersteunende documentatie ten aanzien van beheer en behoud.

SharedCemeteries.net nodigt onderzoekers, historici, betrokkenen en geïnteresseerden van harte uit om samen te werken aan het in kaart brengen van dit bijzondere gedeelde erfgoed.

De portal is ontwikkeld met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds. Dodenakkers.nl is opgericht in 2001 en is een kenniscentrum voor Nederlands funerair erfgoed, zowel in het binnenland als het buitenland. De stichting is de afgelopen jaren betrokken bij adviezen over (voormalige) Nederlandse begraafplaatsen in Suriname, Japan, Indonesië, India, Italië, Turkije en Zuid-Afrika. De medewerkers variëren van erfgoedprofessionals gespecialiseerd in funerair erfgoed tot toegewijde vrijwilligers met een brede expertise. De stichting beheert al een uitgebreide website met meer dan 800 artikelen over funerair erfgoed in Nederland: dodenakkers.nl.


Afdrukken   E-mailadres

Over ons

Shared Cemeteries gaat over (voormalig Nederlands) funerair erfgoed over de hele wereld en is een non-profit samen- werkingsverband dat zich inzet voor het delen van kennis en informatie.

Nieuwsbrief