Skip to main content

Suriname - Platform Historische Begraafplaatsen opgezet

PARAMARIBOVeel oude begraafplaatsen zijn verwaarloosd of overwoekerd. Het besef dat er historische waarde huist, is nog onvoldoende als wordt gekeken naar hoe er met dit funerair erfgoed wordt omgesprongen. Voor het onderhoud van oude begraafplaatsen is er veel geld nodig. 

Het Platform Historische Begraafplaatsen is opgezet voor de structurele aanpak en instandhouding van de oude begraafplaatsen. "Samen staan we sterk. Door samen te werken, hoe cliché dat ook klinkt, kan je meer bereiken. Het is belangrijk dat deze sector nu beter wordt georganiseerd", zegt Johan Roozer, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Samen met Stephen Fokké van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) is hij trekker van dit project.

Met het platform hoopt Roozer de voorschriften voor het beheer van historische begraafplaatsen op te stellen alsook het conserveren van oude registers en documenten. "De registers zijn al tientallen jaren oud en een deel moet gedigitaliseerd worden voor behoud", benadrukt hij. Met regelmatig onderhoud worden de begraafplaatsen toegankelijker gemaakt voor mensen, die aan funerair toerisme willen doen.

Er zullen opleidingen worden aangeboden, om verhalen te vertellen over de bekende overledenen. "We lopen achter op de documenteren van deze mensen. Zo zijn we tijdens ons werkbezoek aan Oud Lina's Rust, vorige week, het graf van de beroemde Surinaamse fotografe Augusta Curiel (1873-1937) tegengekomen. Gelukkig wordt deze begraafplaats goed onderhouden. Sta je voor zo een graf, dan kun je gelijk de connectie maken met het Surinaams Museum voor verdere informatie", vertelt Roozer. Curiel, samen met haar zus Anna, bekend als de Gezusters of de dames Curiel, heeft veertig jaar lang Suriname prachtig in beeld gebracht. Beide zusters liggen begraven in het familiegraf van de Curiels op Oud Lina's Rust.

Niet alleen de oude, niet gebruikte begraafplaatsen zullen in het platform worden opgenomen, maar ook de nog in gebruik zijnde begraafplaatsen, waar prominente figuren begraven liggen. Ook de districten worden in dit platform meegenomen. Op de oude begraafplaatsen, zoals die van de directeuren te Mariënburg, zal er eerst een beheersorgaan aangesteld moeten worden. Roozer geeft aan dat er jaren hieraan vooraf zijn gegaan. "Er is nog zoveel dat gedaan moet worden met betrekking tot Surinaams erfgoed, waardoor wij nu pas het funerair erfgoed kunnen aanpakken."

Het platform wordt een overlegorgaan, waarbij voor alle betrokkenen de bescherming van het funerair erfgoed centraal staat. Verder zal er gekeken worden naar hoe de graven erbij liggen. "Men zal nagaan hoe de restauratie van de belangrijkste graven, ornamenten of grafstenen met een hoge artistieke waarde, beschermd kunnen worden", zegt Roozer. Volgens de beleidsadviseur is er voldoende animo voor de samenwerking. Het platform moet medio november operationeel zijn, waarbij een Memorandum of Understanding zal worden getekend.

Bron: Audry Wajwakana - dtwonline.com 20/09/2020
Photo: Nieuwe Oranjetuin (René ten Dam 2017, CC-BY-NC-ND)

  • Laatste update op .