Skip to main content

Plantage Clyde – Zendelingen begraafplaats Salemkerk

De historische graven aan de voorzijde van de Salemkerk te plantage Clyde in Coronie zijn voor het eerst, en wel in 2003, door Philip Dikland gedeeltelijk gedocumenteerd. Van de 18 graven waren 8 in kaart gebracht. Twee grote bakstenen tombes hebben geen grafsteen, waardoor onbekend is wie daar begraven zijn. In 2014 documenteerde Dikland samen met Max van de Poel nog eens zeven graven.

De documentatie van de grafstenen is vastgelegd in de online publicatie Historische grafplaatsen in de districten en Verspreide graven in Paramaribo van Philip Dikland (2006, bijgewerkt sept. 2015) [klik hier, opent in nieuw venster]. Vastgelegd werden: de naam van de overledene, het grafschrift, de leeftijd, de locatie van het graf, details en bijzonderheden. Het oudste leesbare grafmonument is voor de in het Duitse Berlijn geboren Pauline Haase, gestorven in juni 1851. Het betreft een kleine en eenvoudige hardstenen zerk binnen een bakstenen rand.

Monument Beatus JungGrafmonument Beatus Jung (foto Rachel Deekman/SGES)

De inventarisatie door de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) op 19 mei 2022 is een stap verder gegaan met het verzamelen van de volgende gegevens: naam van de overledene, grafschrift, grafsymboliek, grafeertechniek grafschrift, aantal graven, conditie van graf/grafsteen, oriëntatie van het graf, details/bijzonderheden, UTM-coördinaten van de begraafplaats, en de omvang van de begraafplaats. Het team van SGES bestond uit Rachel Deekman, Jennifer Scheuerman en Stephen Fokké.

Bij aankomst bij de Salemkerk bleek de kleine zendelingenbegraafplaats overwoekerd te zijn. Ook kon de drone niet worden gebruikt, vanwege de aanwezigheid van een telecommunicatiemast bij de naastliggende EBGS-school en de ingestelde “no-fly-zone” rondom de mast. De no-fly-zone is een veiligheidsmechanisme, waardoor drones niet kunnen opstijgen nabij telecommunicatiemasten en vliegvelden.

Begraafplaatsen SalemkerkDe begraafplaatsen bij de Salemkerk: de zendelingenbegraafplaats aan de voorzijde van de kerk en de begraafplaatsen voor de gemeenteleden aan de achterzijde.

Volgens broeder Rigters,  beheerder van de Salemkerk, bevindt zich achter de Salemkerk een tweede begraafplaats die bestemd was voor gemeenteleden. De begraafplaats is echter volkomen dichtgegroeid en wordt niet langer gebruikt omdat het terrein achterin drassig is. De ingang bevond zich naast de vervallen parochiewoning. Daar de begraafplaats voor gemeenteleden van de Salemkerk in onbruik is geraakt, begraaft men volgens broeder Rigters op de EBGS-begraafplaats Rosalina’s Rust op de naburige plantage Novar, zo’n 240 meter verwijderd in oostelijke richting van de Salemkerk.

[Download PDF] (opent in nieuw venster)

 

Referentie: SC-SUR-069

  • Laatste update op .