Skip to main content

Green-Wood Cemetery

In het bijna 400-jarige bestaan van New York zijn talloze begraafplaatsen aangelegd, gebruikt en weer verdwenen. De oudste, met name kerkhoven, dateren uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, toen eerst de Nederlanders en later de Engelsen controle hadden over de nederzetting. Met de groei van New York ontstond de noodzaak voor grotere begraafplaatsen. Die begraafplaatsen werden niet meer dicht bij de bebouwing aangelegd, maar verder weg, op plaatsen die bijvoorbeeld voor landbouw minder geschikt waren. Bij veel van die begraafplaatsen uit de negentiende eeuw denk je niet meteen aan een link met de Nederlandse geschiedenis, maar die is er vaak wel, zoals op Green-Wood in Brooklyn.

Green-Wood werd in 1838 aangelegd en in 1840 in gebruik genomen in de aanloop tot het verbod op begraven binnen de bebouwing. Het immens grote begraafpark beslaat maar liefst bijna 200 hectare en dat is inclusief vier meertjes die in het park liggen. De hoogteverschillen, met name in het westelijke gedeelte, zorgen voor fraaie doorzichten en vanaf de hoogste punten kan men Manhattan en de haven van New York zien liggen. Ook de grafcultuur is bijzonder. De rijke inwoners van New York vonden Green-Wood al snel om ook in de dood hun status uit te dragen. Een flink stuk grond op een eerste klas plaats kostte destijds duizenden dollars. En dan werden er ook nog fraaie grafkapellen en mausolea opgericht.

The entrance to Green-Wood, built entirely of sandstone, dates from 1863De toegang tot Green-Wood, geheel gebouwd van zandsteen, dateert van 1863

In 1861 werd het ingangsgebouw van de begraafplaats opgetrokken in een neogotische stijl. Het ontwerp voor de begraafplaats was bedoeld als een landelijke plek waar bezoekers de dood konden overdenken in relatie tot de overweldigende natuur, passend in het romantisch denken over de dood in die periode. De begraafplaats stond zelfs aan de basis van het ontwerp voor Central Park.

Green-Wood ging in de jaren daarna ook een rol spelen als plaats waar de resten van buiten gebruik gestelde begraafplaatsen naar toe werden overgebracht. Zo was het stadsdeel Brooklyn, voorheen Breukelen, in de negentiende eeuw sterk gegroeid. Breukelen was in 1646 ontstaan als een agrarisch dorpje waar in de plaatselijke kerk tot rond 1800 nog in het Nederlands diensten werden gehouden. Die kerk is in 1660 georganiseerd maar er werd al begraven op een stuk grond nabij, nog voordat de kerk in 1666 was gebouwd. In 1662 werd het kerkhof van Breukelen officieel in gebruik genomen en werden de leden van de hervormde kerk er begraven. Met de intrede van het Engels als voertaal veranderde de naam van het kerkgenootschap naar de Reformed Dutch Church. Het kerkhof werd de First Reformed Dutch Churchyard genoemd. De kerk bleef in gebruik tot 1807, toen het kerkgenootschap elders een  grotere kerk liet bouwen. Wel bleef men het oude kerkhof gebruiken tot 1849, toen het verboden werd om nog langer binnen de bebouwde kom te begraven. Daarmee kwam een eind aan bijna twee eeuwen begraven bij de kerk. Nog enige tijd bleef het kerkhof zo liggen, maar in de jaren zestig van de negentiende eeuw werden plannen gemaakt voor het sluiten van het kerkhof. In 1865 werd gestart met het overbrengen van de stoffelijke resten van het kerkhof naar een locatie op Green-Wood. Nagenoeg in het midden van de grote begraafplaats had de Reformed Dutch Church een flink stuk grond gekocht waar de resten werden bijgezet en later ook de grafstenen van het kerkhof werden geplaatst. Van het kerkhof zijn wel de grafregisters bewaard gebleven. Op de plek waar het kerkhof lag, werd niet veel later een warenhuis van Abraham’s & Strauss gebouwd, later Macy’s.

In 1869 werden de stoffelijke resten en grafstenen van een ander kerkhof in Brooklyn naar Green-Wood overgebracht. Dit keer van St. Ann’s Church, een kerk die in 1778 is gesticht door inwoners van Brooklyn die niet meer de diensten van de Dutch Reformed Church wilden bijwonen. Ook zij kochten grond op Green-Wood en door de oudere grafmonumenten is ook dit deel heel herkenbaar.

Restanten Brooklyn Cemetery

Op Green-Wood Cemetery, bijna in het midden, werden de oude grafstenen in een grote cirkel geplaatst. De locatie betreft een dal met de naam Cedar Dell en vormt door zijn ligging een prachtige besloten plek. Niets herinnert aan de waarschijnlijk rechtlijnige opstelling op het oorspronkelijke kerkhof. Bij de toegang tot de cirkel stonden granieten zuilen met daarop de tekst “Protestant Reformed Dutch Church of Brooklyn”. En wie de cirkel met grafstenen overzag, nam al snel enkele oudere grafstenen waar, waaronder enkele nog met een Nederlandse tekst, zoals die voor Rem Remsen. Remsen werd geboren in 1683 in Brooklyn en stierf in 1760. Hij trouwde met Dorothea Cartelyou, ook met een Nederlandse achtergrond. Samen kregen ze negen kinderen. Meer grafstenen dragen de naam Remsen en in Brooklyn is een Remsen Street en een Remsen Avenue te vinden.

In 2022 zijn de werkzaamheden voor de verrichting van Cedar Dell uitgevoerd.In 2022 zijn de werkzaamheden van Cedal Dell voltooid.

Er bevindt zich tussen de stenen ook nog een stuk veldkei met daarop ruwe initialen met een jaartal dat gelezen zou kunnen worden als 1735. Anno 2021 waren veel grafstenen weggezakt, waardoor veel van de tekst niet meer te lezen viel. Inmiddels is een speciale conservator aangetrokken die niet alleen de stenen herstelt, maar ook de verhalen erachter uitzoekt. In 2022 zijn alle oudere grafmonumenten verwijderd met het oog op een nieuwe inrichting. Inmiddels is begraafplaats Green-Wood eigenaar geworden van het stuk grond zodat ze de plannen om het dal een andere aanzicht te geven met eigen middelen en op eigen wijze konden uitvoeren. Er werden in het dal al verschillende activiteiten georganiseerd en dat zal ook in de toekomst gebeuren.

Behalve deze directe verwijzing naar het Nederlandse verleden op Green-Wood zijn ook nog tal van andere grafmonumenten grafstenen te vinden die daarop wijzen. Namen als Hageman, Arents, Rosecrans, Schenck en Boerum kennen ongetwijfeld een Nederlandse oorsprong.

 

Header: Cedar Dell in 2009, met centraal de grafmonumenten die zijn overgebracht van de oude begraafplaats in Brooklyn.

 

Literatuur:

  • Inskeep, Carolee; The Graveyard Shift. A Family Historian's Guide to New York City Cemeteries, Orem, Utah 2000

 

Internet:

 

Referentie: SC-USA-044

 

  • Laatste update op .