Een enkele zerk

Cape Comorijn
Artikelen: Kaap Comorijn

J.J. Cotton maakt in zijn List of inscriptions on tombs or monuments in Madras Volume I (Revised edition 1945, p. 185) melding van een forse granieten zerk (9 feet by 3 ½) die bij de ingang ligt van St. Mary’s Church in Cape Comorin en die afkomstig is van een aangrenzende begraafplaats. Op het terrein zou voorheen een Nederlandse factorij zijn gevestigd.

De transcriptie van Cotton: Hier onder legt begraven D.'Heer Casper Coenraad Smith van Hamburg in syn Es. leven boekhouder en eerste Resident over's Comr. Handel alhier, en in dit Jammerdal geleeft 53 iaaren 2 maanden en 16 daagen ; syn Es. Silvere Bruyloft gehouden op den 16de Jannuary en in de Heere ontslapen den 13de Maart Ao 1763.

Opvallend is de opmerking ‘in dit Jammerdal geleeft’. Naar Nederlands oordeel moet de omstandigheden op de zuidelijkste punt van het Indiaas subcontinent niet makkelijk geweest zijn. Smith overleed bijna twee maanden na zijn 25-jarig huwelijksfeest.

Onbekend is of de zerk nog bestaat.

 

Header: Pascaert, van de Caep de Commorijn, Vingboons


Afdrukken   E-mailadres